ابزار (آزمایشی)

در سایت، وبلاگ یا اپلیکیشن موبایلی خود جستجوگر پیشواز قرار دهید

تنها با ارسال متن مورد جستجو به url، نتایج یافت شده را به هر شکل دلخواه بدون هیچ نامی از پیشواز کده نمایش دهید.
خروجی url فایل xml می باشد که حاوی تمام پارامترهای مورد نیاز است و به 2 روش فراخوانی می شود:
• پیش فرض
http://pishvazkade.ir/data/result/?value=محمد+رضا+شجریان
• value متن جستجو

http://pishvazkade.ir/data/result/?operator=irancell&value=محمد+رضا+شجریان
• operator (irancell,hamrahe-aval,rightel شامل یکی از موارد) اپراتور
• value متن جستجو
خروجی (شامل حداکثر 7 item میباشد):
          
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PishvazKade version="1">
 <value><![CDATA[محمد رضا شجریان]]></value>
 <link><![CDATA[http://pishvazkade.ir/result/محمد+رضا+شجریان]]></link>
 <result output="default">
  <item id="r90ok">
   <title>تصنیف دوش دوش (1)</title>
   <singer>محمدرضا شجریان</singer>
   <code>45891</code>
   <operator>همراه اول</operator>
   <price>3,000</price>
   <validity>30</validity>
   <info>آرام جان</info>
   <picture>http://pishvazkade.ir/upload/singer/qenrf.jpg</picture>
   <music>http://pishvazkade.ir/upload/tone/ud83h.wav</music>
   <view>2,123</view>
   <publishedDate>Sun, 23 Oct 2016 10:58:27 +0330</publishedDate>
   <reviewDate>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0330</reviewDate>
   <link>http://pishvazkade.ir/go/r90ok</link>
  </item>
 </result>
</PishvazKade>
  
        


• لیستی
http://pishvazkade.ir/data/result/?output=listed&index=1&count=7&value=محمد+رضا+شجریان
• output=listed
• index از کدام رکورد شروع شود
• count تعداد رکورد در خروجی
• value متن جستجو

http://pishvazkade.ir/data/result/?output=listed&index=1&count=7&operator=irancell&value=محمد+رضا+شجریان
• output=listed
• index از کدام رکورد شروع شود
• count تعداد رکورد در خروجی
• operator (irancell,hamrahe-aval,rightel شامل یکی از موارد) اپراتور
• value متن جستجو
خروجی:
          
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PishvazKade version="1">
 <value><![CDATA[محمد رضا شجریان]]></value>
 <link><![CDATA[http://pishvazkade.ir/result/محمد+رضا+شجریان]]></link>
 <result output="listed" index="0" count="7" recordCount="610">
  <item id="r90ok">
   <title>تصنیف دوش دوش (1)</title>
   <singer>محمدرضا شجریان</singer>
   <code>45891</code>
   <operator>همراه اول</operator>
   <price>3,000</price>
   <validity>30</validity>
   <info>آرام جان</info>
   <picture>http://pishvazkade.ir/upload/singer/qenrf.jpg</picture>
   <music>http://pishvazkade.ir/upload/tone/ud83h.wav</music>
   <view>2,123</view>
   <publishedDate>Sun, 23 Oct 2016 10:58:27 +0330</publishedDate>
   <reviewDate>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0330</reviewDate>
   <link>http://pishvazkade.ir/go/r90ok</link>
  </item>
 </result>
</PishvazKade>
  
• recordCount تعداد رکوردهای یافت شده 
        
 1.    پیشواز کده
 2.    ابزار

تمام حقوق این سایت برای پیشواز کده محفوظ می باشد.

خواهشمندم شکیبا باشید

Please wait...
 برو به منوی اصلی

PishvazKade@ 
DariushAdmin@